Art per créixer

Mètode 'Música per Créixer' - Seminaris / Cursos

 

CURS NIVELL 2 B 

(Continuació Nivell 2 A)

 

Organitzem la classe en dues sessions:

 

 1. La música i l´expressió dels sentiments.
  Descobrir els valors a traves de la música.
  El ritme,  les danses i les músiques  del món.

  Països: Cuba i Grecia
  Instruments: Flauta i violí


   
 2. Relaxació estàtica/relaxació en moviment
  Organitzar una classe amb nens/es de 3 i 4 anys amb diferents exercicis.

  Paisos: Jamaica i Mèxic
  Instruments: Trompeta i Guitarra

 

 

*Al finalitzar, els alumnes presentaran un projecte (DVD,unitat didàctica i memòria) i se’ls entregarà el 

'Certificat final d’Aptitud Pedagògica Música per Créixer NIVELL 2'. 

 

gallery/logomxct